Uz vas – od početka do kraja

Osnivanjem TRI-D centra stvarili smo osnovne preduslove, za prije svega, cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju, obuku i doobuku kadrova i što je generalni cilj ovog projekta potražnja i potreba kadrova za privrednike, kroz što bolju i precizniju sliku i obrazovanost istih. Ovim modelom želimo da trajno rješimo problem zapošljavanja, pravilne sistematizacije radnih mjesta, kako javnih ustanova tako i privatnih firmi.

Tri D - Centar za obrazovanje

Za razliku od drugih visokih škola ili stručnih studija ovaj obrazovni studij podrazumjeva povezivanje znanstveno-istraživačkog rada uz integraciju više naučnih disciplina te sintezu empirijskih spoznaja i praktičnog rada.

Kroz pravilan izbor usmjerenja, modula i predmeta dobićemo diferencirane profile koji mogu uspješno zadovoljiti potrebe privatnih i državnih poduzeća, javnih službi, obrazovnih institucija i drugih.

Povezujući naučna istraživanja i praktična znanja za potrebama radno sposobnih ljudskih resursa, koristićemo savremene modele edukacije iz organizacije i menadžmenta. TRI-D centar biće važna institucija za edukaciju kvalitetnih stručnjaka, prekvalifikaciju postojeće radne snage unutar samih organizacija i pravilan odabir novih kadrova na svim nivoima upravljačkih struktura menadžmenta. Većinu kadrova za edukaciju čine kvalitetni profesori koji su već na listama edukacije menadžera u ADS-u kao i uspješni privrednici iz svojih oblasti.

Naš zadatak

Zadatak  TRI-D centra  je da kroz nastavni proces razvija savremene standarde kvaliteta i profesionalnosti, kako bi naredne generacije učenika i studenata dobile obrazovanje koje će ih pripremiti za izazove s kojima će se susresti u budućnosti. Promjene u obrazovnom sistemu su neophodne, jer postojeći sistem ne zadovoljava u potpunosti potrebe tržišta, a samim tim i broj učenika i studenata ne priprema kvalitetno za izazove s kojima će se susresti u budućoj praktičnoj primjeni usvojenih teorijskih znanja i vještina. Do sada je samo manji broj obrazovnih institucija u ovom regionu prihvatio izazov napretka i modernizacije sistema.

TRI-D centar, u status obavezujućih aktivnosti je pozicionirao  unapređenje i povećanje naučno-istraživačke djelatnosti, kroz pokretanje novih istraživačkih programa i projekata za odrasle, posebno onih koji bi bili finansirani kroz internacionalne projekte, te projekte za potrebe privrede.

TRI-D centar je osigurao mobilnost polaznika i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, nadzor i stalan rast kvaliteta, konkurentnosti i internacionalne kompetitivnosti, a uz maksimalnu saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje i Univerzitetom u Sarajevu.     

Osnovna orijentacija TRI-D centra je na starosni interval od 15-60 godina, koji će biti korisnici i učesnici u nastavnom procesu i razmjenjivati iskustva sa drugim korisnicima, te steći obrazovanje, znanja, vještine i praktična iskustva za rad ili dalje usavršavanje.

Generalno iskazano, tržišna analiza je pokazala da postoji tržišna opravdanost za TRI-D centrom, obzirom na identifikovane obrazovne potrebe i zahtjeve koji postoje na tržištu trenutno, te imajući u vidu tržišni rast i ekspanziju u narednim godinama.

Besplatne konsultacije

Ukoliko razmatrate neki program ili niste sigurni šta želite – javite nam se ili nas posjetite.