Prof. dr Fuad Bajraktarević

Prof.dr Fuad Bajraktarević

Menadžment i organizacija

Prof.dr Hamza Šehović

Prof.dr Hamza Šehović

Doktor elektrotehničkih nauka

Prof.dr Namik Čolaković

Prof.dr Namik Čolaković

Makroekonomija

Prof.dr Sadik Bahtić

Prof.dr Sadik Bahtić

Mikroekonomija

blog-04

Prof.dr Spaso Kuzman

Računovodstvo i finansije

Prof.dr Mirsad Isaković

Prof.dr Mirsad Isaković

Finansije

Prof.dr Azra Sućeska

Prof.dr Azra Sućeska

Mala i srednja preduzeća

Prof.dr Džemal Kulašin

Prof.dr Džemal Kulašin

IT Sektor

Doc.dr Anela Džananović – Bajraktarević

Doc.dr Anela Džananović – Bajraktarević

Poslovna komunikacija

Doc. dr Samra Bujak

Doc. dr Samra Bujak

Engleski jezik

Nesib Mandžić

Nesib Mandžić

Elektro inžinjer

Selma Ličina

Selma Ličina

Inžinjer mašinstva

blog-04

Mr.sci Emina Hadžismajlović-Kapić

Njemački jezik