Program za javnu upravu

- Praksa upravljanja u strukturama državne službe u BiH
- Analiza reformske agende, pregled aktivnosti iz oblasti reforme javne uprave
- Efikasnost i učikovitost organa državne službe u upravnim strukturama u BiH
- Upoznavanje sa državnom javnom upravom
- Upoznavanje sa zakonima u BiH
- Realizacija projekata u BiH

Marketing

- Osigurati kvalitetnu i fleksibilnu proizvodnju uz što niže troškove proizvoda.
- Uvesti tri nivoa proizvoda za koja su izvršena primjenska ispitivanja i dobiveni certifikati proizvođača opreme.
- Osigurati uvjete za prilagodbu potrebama velikih korisnika s obzirom na specifičnu opremu koju posjeduju.
- Obučiti prodajno osoblje na izvoznim tržištima u cilju unapređenja prodaje kvalitetnijeg rješavanja problema i praćenja korisnika.

Menadžment ljudskih resursa

Označava potencijal, mogučnost, izvor organizacionih snaga. Odnosi se na ukupnost ljudskih potencijala u organizaciji, koje čine znanje, sposobnost, vještine, kreativnost, motivaciju i radna energija potrebna za ostvarivanje organizacionih ciljeva.

Finansije i računovodstvo

- Sticanje kompetencija za upravljanje poslovnim sistemima srednjeg i višeg stepena složenosti.
- Sticanje znanja koja omogućuju obavljanje i vođenje različitih poslova u računovodstvu u različitim poslovnim subjektima.
- Sposobnost obavljanja poslova u procesu interne kontrole, te interne i eksterne revizije.
- Sposobnost planiranja, prikupljanja i analize velike količine podataka.
- Poznavanje softverskih paketa neophodnih za samostalno vođenje poslovnih knjiga.
- Poznavanje poslovnih aktivnosti na tržištu kapitala sa akcentom na berzansko i brokersko poslovanje, kao i primjenu Interneta u berzanskom poslovanju.

Projekt menadžment

Osnovni cilj upravljanja realizacijom ovog projekta je da se realizacijom obezbijede zahtjevane performanse i kvalitet projekta uz najmanje vrijeme i troškove realizacije. Ako nije moguće postići planirano vrijeme i troškove realizacije, onda je cilj da se vremenska i troškovna prekoračenja svedu na mogući minimum.

Program za obuku računovođa i revizora

- omogućiti kandidatima ovladavanje osnovnim, opštim terminima svakodnevnog korištenja računovodstva.
- da omogući kandidatima nadogradnju osnovnih računovodstvenih znanja.
- da uvede kandidate u osnovne strategije informacionih tehnologija i programa.
- da podstiče aktivno učešće kandidata u nastavnom procesu, razvija odgovornosti za sopstveno učenje i napredak u cilju unapređenja vještina učenja i saznavanja.

Njemački jezik

- omogućiti kandidatima ovladavanje osnovnim, opštim terminima svakodnevnog njemačkog jezika neophodnog za ostvarivanje elementarne konverzacije (unapređivenje leksičke i semantičke strukture jezika) iz opšteg i elementarnog stručnog njemačkog jezika.
- da omogući kandidatu nadogradnju osnovnih gramatičkih struktura upotrebom složenijih konstrukcija.
- da uvede kandidate u osnovne strategije integrisanih jezičkih vještina (čitanja, slušanja, pisanja, konverzacije).
- da podstiče aktivno učešće kandidata u nastavnom procesu, razvija odgovornosti za sopstveno učenje i napredak u cilju unapređenja vještina učenja i saznavanja.

Engleski jezik

- omogućiti studentima ovladavanje osnovnim, opštim terminima svakodnevnog engleskog jezika neophodnog za ostvarivanje elementarne konverzacije iz opšteg i elementarnog stručnog engleskog jezika.
- da omogući studentima nadogradnju osnovnih gramatičkih struktura upotrebom složenijih konstrukcija.
- da uvede studente u osnovne strategije integrisanih jezičkih veština (čitanja, slušanja, pisanja, konverzacije).
- da podstiče aktivno učešće studenata u nastavnom procesu, razvija odgovornosti za sopstveno učenje i napredak u cilju unapređenja vještina učenja i saznavanja.
- da obezbijedi solidnu osnovu za nadogradnju znanja i vještina za pohađanje Poslovnog engleskog jezika ili drugih naprednih kurseva jezika.

Poslovne vještine

Uslovi za upis

18 godina starosti i završeno srednjoškolsko obrazovanje